Bài 8: Vẽ logo CH Play bằng Adobe Illustrator. Hướng dẫn sử dụng khí cụ Eyedropper trong AIĐồ hoạ vui
Bài 1: Vẽ logo hình tròn. Căn chỉnh trong Adobe Illustrator.

Bài 3: Vẽ logo Cánh chuồn bằng Adobe Illustrator. cụ thể khí cụ Rotate Tool và Reflet Tool trong AI

Bài 5: Vẽ logo BITSHUBISHI bằng Adobe Illustrator. Sử dụng khí cụ Delete Anchor points tool

Bài 7: Vẽ logo Diamond bằng Adobe Illustrator. Sử dụng khí cụ Reflect Tool trong AI hiệu quả

Bài 1: Ai cũng tạo được kênh youtube. Youtube cho mọi người

Bài 2: 3 phút tạo 5 ảnh bìa đẹp bằng canva.com. Mọi người thích đẹp, còn khách du lịch thì sao

Trình tự vẽ logo CH Play như sau:
Bước 1: Sử dụng khí cụ Polygone Tool vẽ tam giác (Nhấn phím mũi tên xuống để giảm số cạnh, nhấn Shift+ Vẽ cho đều).
Bước 2: Rà chuột vào các góc, xuất hiện mũi tên nhì đầu. Nhấn Shift+ Kéo sao cho hình nằm ngang.
Bước 3: Chọn lại hình vẽ, nhấn và giữ chuột vào nút tròn kéo vào cho vừa đủ.
Bước 4: Vẽ nhì đường thẳng từ đỉnh trên và đỉnh dưới (nhấn Shift cho nghiêng 45 độ).
Bước 5: Căn chỉnh cho thích hợp.
Bước 6: Chọn hết 3 hình (2 đường thẳng và tam giác), vào Pathfinder, chọn mục Divide để tách hình thành các đối tượng giao nhau.
Bước 7: Chọn hết hình, nhấp phải chọn Ungroup.
Bước 8: Chọn từng thành phần và tô màu cho thích hợp.
Bước 9: Chọn hết các thành phần của hình, nhấp phải chọn Group, hoặc vào Pathfinder, chọn Merge.
Bước 10: Xuất hình ra ảnh. Vào thực đơn File chọn Export Chọn Export As, tiếp theo đặt tên tập tin và đường dẫn.
khách du lịch đã hoàn thành tạo logo CH Play.
Chúc khách du lịch thành công.

See also  How To Get Canva Pro không tính tiền in 2021 | 100% Working Method

Trình tự vẽ logo CH Play như sau:
Bước 1: Sử dụng khí cụ Polygone Tool vẽ tam giác (Nhấn phím mũi tên xuống để giảm số cạnh, nhấn Shift+ Vẽ cho đều).
Bước 2: Rà chuột vào các góc, xuất hiện mũi tên nhì đầu. Nhấn Shift+ Kéo sao cho hình nằm ngang.
Bước 3: Chọn lại hình vẽ, nhấn và giữ chuột vào nút tròn kéo vào cho vừa đủ.
Bước 4: Vẽ nhì đường thẳng từ đỉnh trên và đỉnh dưới (nhấn Shift cho nghiêng 45 độ).
Bước 5: Căn chỉnh cho thích hợp.
Bước 6: Chọn hết 3 hình (2 đường thẳng và tam giác), vào Pathfinder, chọn mục Divide để tách hình thành các đối tượng giao nhau.
Bước 7: Chọn hết hình, nhấp phải chọn Ungroup.
Bước 8: Chọn từng thành phần và tô màu cho thích hợp.
Bước 9: Chọn hết các thành phần của hình, nhấp phải chọn Group, hoặc vào Pathfinder, chọn Merge.
Bước 10: Xuất hình ra ảnh. Vào thực đơn File chọn Export Chọn Export As, tiếp theo đặt tên tập tin và đường dẫn.
khách du lịch đã hoàn thành tạo logo CH Play.
Chúc khách du lịch thành công.

About admin

Check Also

3 Cách Tự Luyện SPEAKING Hiệu Quả Tại Nhà

3 Cách Tự Luyện SPEAKING Hiệu Quả Tại Nhà

► Các bạn đừng bỏ lỡ tip số 3 rất hữu ích, nằm ở phút …