About admin

Check Also

Trẻ 24-36 tháng học online: Nhận biết - phân biệt TO VÀ NHỎ

Trẻ 24-36 tháng học online: Nhận biết – phân biệt TO VÀ NHỎ

Tiết học : nhận biết phân biệt to nhỏ dành cho trẻ 24 tháng đến …

3 comments

  1. anh học PTIT khoa điện tử viễn thông ạ?

  2. tự hào sinh viên PTIT

  3. minh cuong Tran

    e cũng con số 0 và không biết ngữ pháp gì cả . Ôn toeic trên này nó dạy ngữ pháp không ạ