Hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài khoản Canva khi login với Google/Gmail? Hướng dẫn đặt mật khẩu cho tài khoản Canva khi login với Google/Gmail ?

Xin chào các khách du lịch, lại là rạng đông – Người san sớt Canva đỉnh nhứt Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang đây :v

Và ngày hôm nay Minh sẽ hướng dẫn các khách du lịch cách đặt lại mật khẩu cho tài khoản Canva khi login với Google/Gmail

#Canva #BinhMinhCanva #CanvaPro #Logo

See also  Hướng dẫn tạo ảnh đăng Facebook cùng Canva

About admin

Check Also

Đây là tôi mỗi khi học online #Shorts

Đây là tôi mỗi khi học online #Shorts

cảm ơn các bạn đã xem video Ai thấy hay đừng quên like và sub …