Hướng dẫn sử dụng canva làm ảnh thumbnail và banner youtube | thực hiện XÂY DỰNG KÊNH YOUTUBE #15 phút và banner youtube bằng canva | thực hiện XÂY DỰNG KÊNH YOUTUBE #1

Canva giúp cho việc xây dừng ảnh chưa bao giờ hơn thế ! Ứng dụng canva vào xây dừng ảnh thumbnail và banner cho kênh youtube như thế nào ? Chỉ 5 phút “hô biến” là chúng ta đã có những bức ảnh tuyệt vời !

Mời các khách du lịch cùng mình và những người khách du lịch cùng thực hiện làm ảnh cho kênh của các khách du lịch ấy !
#thuchanh #canva #thumbnail #banner #huongdancanva #thuchanhxaydungkenhyoutube

See also  DesignBold Review - Graphic Design Tool

About admin

Check Also

LÀM SAO ĐỂ HỌC CẢ NGÀY I Cách học 8-14 tiếng một ngày

LÀM SAO ĐỂ HỌC CẢ NGÀY I Cách học 8-14 tiếng một ngày

Trong video này, mình chia sẻ cách mình đã học cả ngày (8-14 tiếng năng …