Hướng dẫn sử dụng canva, pitu và picsart


See also  Ứng dụng Canva trong dạy học. (Dự án tương trợ giáo viên miễn phí: buổi 4 trực tuyến)

About admin

Check Also

Học TỪ VỰNG tiếng Anh hiệu quả với phương pháp Spaced Repetition

Học TỪ VỰNG tiếng Anh hiệu quả với phương pháp Spaced Repetition

Trong video này, mình giới thiệu một phương pháp học hiệu quả đã được khoa …