Hướng dẫn tạo ảnh đăng Facebook cùng CanvaCanva là một trang web dụng cụ xây dừng đồ hoạ, được xây dựng năm 2012. Canva sử dụng định dạng kéo thả và cung ứng quyền truy cập vào hơn một triệu bức ảnh, đồ họa và phông chữ. Nó được sử dụng vì những người không phải là nhà xây dừng cũng như các chuyên gia.

See also  Bí quyết học kanji - Cách học kanji hiệu quả trong tiếng Nhật - [Bài 1]

About admin

Check Also

Cách học TỪ VỰNG Tiếng Anh hiệu quả cùng thầy AJ Hoge Effortless English We Practice.

Cách học TỪ VỰNG Tiếng Anh hiệu quả cùng thầy AJ Hoge Effortless English We Practice.

Cách học từ vựng Tiếng Anh hiệu quả cùng thầy AJ. Hoge Effortless English Chia …