Hướng dẫn xuất file từ Canva để upload lên Facebook NÉT CĂNG NHƯ SONY? Hướng dẫn xuất file từ Canva để upload lên Facebook NÉT CĂNG NHƯ SONY ?

Xin chào các khách du lịch, lại là rạng đông – Người san sẻ Canva đỉnh nhất Vĩnh Điềm Trung Nha Trang đây :3

Và ngày hôm nay minh sẽ hướng dẫn các khách du lịch cachs xuất file từ Canva để khi upload lên Facebook không bị giảm chất lượng nhưng mà nét căng như SONY :v

P/s: Sáng nay chưa ăn sáng nên nói năng hơi lủng củng, các khách du lịch thông cảm nhé
#Canva #BinhMinhCanva #CanvaPro

See also  Học Online Tại Nhà Bằng TIVI | Quyen GBox

About admin

Check Also

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn - Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo) [OLM.VN]

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn – Toán lớp 1 (Chân trời sáng tạo) [OLM.VN]

#olm #toanlop1 #bangnhau #nhieuhon #ithon Tương tác trực tiếp tại: Bài giảng giúp học sinh: …