Nguyễn Tất Kiểm hướng dẫn làm video với FlexClipĐây là một clip mẫu làm với website Flexclip
Ưu điểm có rất nhiều video mẫu chỉ cần thế chữ, thế hình vào
Không bị chèn dấu chìm, logo chỉ có một đoạn intro của nhà sinh sản
Cái này để cũng được không thích thì cắt bỏ đi bằng các ứng dụng thay đổi video khác
Web site để tạo video

See also  Make a stand out profile picture | Beginners Tutorial with Canva

About admin

Check Also

Tạo tài khoản Mailchimp miễn phí - Cách sử dụng mailchimp

Tạo tài khoản Mailchimp miễn phí – Cách sử dụng mailchimp

Hướng dẫn cách tạo tài khoản mailchimp miễn phí sử dụng làm email marketing cho …