Our Archive

Cách thiết kế ảnh bìa Facebook bằng Canva đẹp như chuyên gia/Ruby Hoa Nguyen

Cách xây dừng ảnh bìa Facebook bằng Canva đẹp như chuyên gia/Ruby Hoa Nguyen Cách xây dừng ảnh bìa Facebook bằng Canva đẹp như chuyên gia/Ruby Hoa Nguyen Cách xây […]

Read More
✅Tại sao Nên dùng Canva tạo ảnh bìa đẹp, ảnh sản phẩm trong kinh doanh đa kênh (2021) | Xuân Khoa

Trong video này Xuân Khoa san sẻ cho các khách du lịch vì sao nên sử dụng Canva tạo ảnh bìa đẹp, ảnh vật phẩm trong kinh doanh. khách du […]

Read More
✅Cách cài đặt để đồng bộ App Canva trên Máy Tính và Điện Thoại đơn giản (2021) | Xuân Khoa

Video này Xuân Khoa hướng dẫn Cách setup để đồng bộ App Canva trên Máy Tính và smartphone đơn giản tạo ảnh bìa đẹp, ảnh vật phẩm, bài đăng có […]

Read More