Our Archive

Cách sử dụng canva trên điện thoại - thiết kế canva

Sử dụng canva trên smartphone rất đơn giản và tiện lợi. Chúng ta không cần phải biết sử dụng máy tính. Hơn nữa còn xây dừng được mọi lúc với […]

Read More
| Social Media Banner Design| Instagram post design in canva | Tutorial | Designtalk | Part 3 |

In this video, I’m gonna show you How To Make Instagram post ads In Canva so, watch this full tutorial. Timestamps – 0:11 – Intro 0:31 – Start designing 2:10 […]

Read More