Tag Archives: canva pro for students

Canva Pro – Video 2 – Giao Diện Tổng Quan Cho Người Mới khởi đầu | Doan Nguyen

Canva Pro - Video 2 - Giao Diện Tổng Quan Cho Người Mới Bắt Đầu | Doan Nguyen

Giới thiệu giao diện tổng quan về #Canva Pro 2021 Canva là dụng cụ xây dừng hình ảnh trực tuyến trên website www.canva.com ———————————————————————————————————————— #canvapro #canvapromienphi #doannguyen Nhóm zalo nhận tài khoản Canva Pro : Hướng dẫn nhận tài khoản Canva Pro : Kênh Doan Nguyen :

Read More »

Ghép nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro | Doan Nguyen

Ghép nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro | Doan Nguyen

Cách chuyển nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro —————————————————————————————————- Mốc thời kì nội dung video 00:00:00 Video mẫu đã làm 00:01:08 chọn video hay ảnh gif để làm 00:03:16 Đưa lời bàn hát vào 00:03:52 Chọn hiệu ứng cho chữa 00:05:45 Chỉnh thời kì cho video …

Read More »

Canva Pro Video 5 – Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Canva Pro Video 5 - Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Ứng dụng một số từ khoá tìm kiếm trong #canva như gradient và mockup cùng png để tạo ra những xây dừng đơn giản và thích mắt ——————————————————————————————————————— Nội dung cụ thể trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:31 vận chuyển đối tượng sang templates khác 00:02:03 xây …

Read More »

Canva Pro Video 4 – Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Canva Pro Video 4 - Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Video giới thiệu các thao tác và tính năng về chữ cũng như hiệu ứng trong #Canva Pro ——————————————————————————————————————— Mốc thời kì trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:51 Thao tác phong to thu nhỏ chữ 00:01:22 Đổi màu chữ 00:01:55 In đậm chữ 00:02:03 In nghiêng chữ …

Read More »

xây dừng Ảnh Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Mới Học Vẫn Làm Tốt | Doan Nguyen

Thiết Kế Ảnh Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Mới Học Vẫn Làm Tốt | Doan Nguyen

phối hợp một số tính năng của #Canva các khách du lịch mới làm quen cũng làm đơn giản ——————————————————————————————————————— #canvapro #canvapromienphi #doannguyen Nhóm zalo nhận tài khoản Canva Pro : Hướng dẫn nhận tài khoản Canva Pro : Kênh Doan Nguyen :

Read More »

Tip Hay OUTLINE Trên Canva Pro | Mới Làm Quen Canva Pro Cũng Làm Được

Tip Hay OUTLINE Trên Canva Pro | Mới Làm Quen Canva Pro Cũng Làm Được

Tip Hay OUTLINE Trên Canva Pro | Mới Làm Quen #Canva Pro Cũng Làm Được Ứng dụng #CanvaPro với những tip thao tác nhỏ thật đơn gian, dễ làm —————————————————————————————————————— #canvapro #canvapromienphi Nhóm zalo nhận tài khoản Canva Pro : Kênh Doan Nguyen : Video hướng dẫn nhận tài khoản …

Read More »