Tag Archives: chữ và hiệu ứng

Canva Pro Video 4 – Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Canva Pro Video 4 - Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Video giới thiệu các thao tác và tính năng về chữ cũng như hiệu ứng trong #Canva Pro ——————————————————————————————————————— Mốc thời kì trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:51 Thao tác phong to thu nhỏ chữ 00:01:22 Đổi màu chữ 00:01:55 In đậm chữ 00:02:03 In nghiêng chữ …

Read More »