Tag Archives: Cô giáo Giang

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng CANVA dễ hiểu xem là làm được_#2

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng CANVA dễ hiểu xem là làm được_#2

#HướngdẫnchitiếtcáchsửdụngCANVAdễhiểuxemlàlàmđược#giangdaotao . Canva là chương trình dành cho những cá nhân và đội ngũ muốn thiết kế bất cứ thứ gì từ logo,tranh ảnh áp phích cho đến tài liệu bản in và rất nhiều nội dung khác.cùng với vô số mẫu ảnh,phông chữ hoàn toàn miễn phí để các …

Read More »