Tag Archives: Corona Meme

HỌC ONLINE MÙA DỊCH (ZOOM MEME)

HỌC ONLINE MÙA DỊCH (ZOOM MEME)

Học online mùa dịch sẽ như thế nào nếu nó toàn Streamer và Youtuber 🙂 ? —————————————————————– Video này chỉ mang tính chất meme —————————————————————– Group Meme: —————————————————————– Music: 0:00 – 0:42 Funny Background Music | Awkward Instrumental Comedy Music 3:43 – 4:18 Wii Shop Channel Music 4:18 – 4:31 …

Read More »