Tag Archives: cùng bé làm quen tiếng việt

Bài 7: Âm NG, NGH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Bài 7: Âm NG, NGH | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Cùng cô Trần Thu Trang học về các chữ NG, NGH trong bài giảng số 7 – chương trình Dạy tiếng việt lớp 1 phiên bản năm 2021 nhé! #DaytiengVietlop1 #DTVL1 #VTV7 📌 Dạy Tiếng Việt Lớp 1 là chương trình hướng tới đối tượng là các em học sinh …

Read More »

Bài 9: Âm CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Bài 9: Âm CH, TR | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Cùng cô Đào Thu Thủy học về âm CH, TR trong bài giảng số 9 – chương trình Dạy tiếng việt lớp 1 nhé! #DaytiengVietlop1 #DTVL1 #VTV7 📌 Dạy Tiếng Việt Lớp 1 là chương trình hướng tới đối tượng là các em học sinh lớp 1 trên toàn quốc, …

Read More »

Bài 10: Âm Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Bài 10: Âm Y, IA | TIẾNG VIỆT 1 | VTV7

Cùng cô Trần Thu Trang học về các âm Y, IA trong bài giảng số 10 – chương trình Dạy tiếng việt lớp 1 phiên bản năm 2021 nhé! #DaytiengVietlop1 #DTVL1 #VTV7 📌 Dạy Tiếng Việt Lớp 1 là chương trình hướng tới đối tượng là các em học sinh …

Read More »