Tag Archives: Cuộc sống

MORPH AMINATED – INTRODUCTION POWPERPOINT – HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆU ỨNG – THINK|ACT

MORPH AMINATED - INTRODUCTION POWPERPOINT - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆU ỨNG - THINK|ACT

Hướng dẫn từng bước thực hiện một số cách sử dụng với hiệu ứng MORPH trong PowerPoint. ========================================================== Kênh đang trong thời đoạn xây dựng và thực hiện nên rất mong sự đóng góp từ các khách du lịch. Editor: Kathy247 =========================================== Icon: Vectorstock, flaticon. Music: =========================================== More information about …

Read More »