Tag Archives: diy

?Vẽ tranh với màu HIMI GOUACHE [3/100] Hướng dẫn cụ thể – landscape paintings

?Vẽ tranh với màu HIMI GOUACHE [3/100] Hướng dẫn chi tiết - landscape paintings

?Vẽ tranh với màu HIMI GOUACHE [3/100] Hướng dẫn cụ thể – landscape paintings #art​​​​​ #gouache​​​​​ #landscape​​​​​ #HIMI​ ————————————————————————–/—————————– ►Vẽ tranh là thị hiếu, ham mê của mình, mình tự học và tìm hiểu, cũng chưa từng qua trường lớp chuyên nghiệp nào nên những gì mình san sớt trong …

Read More »

How To Create Book Mockup In Canva – NO PHOTOSHOP NEEDED!

How To Create Book Mockup In Canva - NO PHOTOSHOP NEEDED!

This video show how to mock up book cover page in Canva. Either you need a mock up for your ebook or workbook, this video is for you ❤ #BookMockup #CanvaTutorial #EasyTutorialswithReina ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ For more videos like this please subscribe to my channel 🙂 SUBSCRIBE: ⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆⋆ MORE VIDEOS: ✩ VIDEO …

Read More »