Tag Archives: GalvinPatrick Huong dan canva

Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế Flashcard

Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế Flashcard

Galvin Patrick | Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế Flashcard Chào mừng đến với kênh của mình! Canva là một công cụ tuyệt vời để dễ dàng tạo ra những ấn phẩm truyền thông thật đẹp như: Logo, namecard, CV, infographic banner, poster, thư mời, cover và các …

Read More »

Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế logo

Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế logo

Galvin Patrick | Hướng dẫn tự học Canva | Thiết kế logo Chào mừng đến với kênh của mình! Canva là một công cụ tuyệt vời để dễ dàng tạo ra những ấn phẩm truyền thông thật đẹp như: Logo, namecard, CV, infographic banner, poster, thư mời, cover và các …

Read More »