Tag Archives: học tiếng anh từ căn bản

Cách học NHÓM tiếng Anh Hiệu Quả

Cách học NHÓM tiếng Anh Hiệu Quả

Bộ 24 ngày giúp bạn thực hiện short-term goals đây ạ: Nội dung video: 00:00 Mở đầu 01:14 Peer Pressure Detail Vấn đề các nhóm học tiếng Anh đang gặp phải Luyện nghe về vấn đề áp lực đồng lứa khi học tiếng Anh 09:35 Giải pháp Luyện nghe về …

Read More »