Tag Archives: học tiếp thị liên kết

Hướng dẫn cách tạo kênh youtube kiếm tiền 2022

Hướng dẫn cách tạo kênh youtube kiếm tiền 2022

Hướng dẫn cách tạo kênh youtube kiếm tiền 2022 Kiếm tiền affiliate marketing nơi đây: Nội dung chính: 00:10 Tạo kênh YouTube 02:15 Tuỳ chỉnh kênh 04:20 Đăng ảnh bìa, ảnh mờ cho kênh 06:05 thiết đặt kênh 15:10 Tóm tắt nôị dung & tạm kết #reviewsmmo #cachtaokenhyoutube #taokenhyoutube =============== …

Read More »

Hướng dẫn cách SEO video Youtube 2022

Hướng dẫn cách SEO video Youtube 2022

Hướng dẫn cách SEO video Youtube 2022 Kiếm tiền affiliate marketing khi tới đây: 00:00 Seo off-page (SEO thô) 05:00 Vid IQ 06:40 11 checklist 07:35 Tối ưu tiêu đề 10:18 Mô tả (Lặp lại tiêu đề, timeline nội dung, hashtag, 16:10 Thumnail 17:37 Thêm danh sách phát 18:35 Thưe …

Read More »