Tag Archives: hướng dẫn sử dụng canvas

GD17314 – Hướng dẫn sử dụng khí cụ Canva – khách du lịch dạng thuyết trình – Bốc thăm công bố Test1

GD17314 - Hướng dẫn sử dụng công cụ Canva - Bản thuyết trình - Bốc thăm báo cáo Test1

#GD17314#Canva#thuyettrinh GD17314 ,Hướng dẫn,sử dụng ,khí cụ ,Canva , khách du lịch dạng thuyết trình ,Bốc thăm công bố Test1, ———————— Thầy HOTB Zone, kênh đăng tải các bài học mới nhất của Thầy Hộ – Fpoly HCM – BM Đồ Họa ĐPTTT – BM CNTT. Các môn học từ …

Read More »