Tag Archives: instagram story ads

[Ý tưởng] xây dừng Instagram Story Ads

[Ý tưởng] Thiết kế Instagram Story Ads

Story là một tính năng được Instagram ra đời đã lâu và ngày càng có nhiều sự cải tiến, với đặc điểm cốt lõi: Biến mất sau 24h đăng tải. Điều này đã khuyến khích người sử dụng cởi mở và thuận tiện hơn trong việc san sẻ cảm xúc …

Read More »