Tag Archives: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Khoá Học Online Free BUSINESS GROWTH

Khoá Học Online Free BUSINESS GROWTH

BUSINESS GROWTH là khoá học đặc biệt và duy nhất tại Việt Nam đúc kết kinh nghiệm thành công của hơn 500 dự án do BrainMark tư vấn cho các tập đoàn lớn thông qua mô hình BrainBOS. Chương trình do Thạc sĩ David Tân Nguyễn – Giám đốc Chiến …

Read More »