Tag Archives: kênh VTC14

Làm gì để học Online có hiệu quả?| VTC14

Làm gì để học Online có hiệu quả?| VTC14

VTC14 |Dịch bệnh bùng phát, hình thức học online ngày càng được áp dụng rộng rãi. Hiện nay, học sinh tại Hà Nội và một số địa phương vẫn dạy và học online. Mặc dù chuyển đổi hình thức nhưng theo theo một số chuyện gia, nhiều người vẫn chưa …

Read More »