Tag Archives: lồng video

Hiệu Ứng Lồng Video Vào Kính Trên CanVa

Hiệu Ứng Lồng Video Vào Kính Trên CanVa

#longvideo #longvideovaokinh——————— –Đây là bài viết hướng dẫn cách lồng một video vào kính khác bằng canva. Việc điều chỉnh độ trong suốt và sử dụng thêm dụng cụ chuyển sắc để xử lý ảnh sử dụng để lồng ghép sẽ giúp khách du lịch đạt được hiệu ứng này …

Read More »