Tag Archives: lớp 12

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Toán | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

[BTV] Học Online - Lớp 9 - Môn Toán | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Toán: Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương ———————- Bài tập về nhà môn Toán 9: ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Tổng hợp tin hữu ích …

Read More »

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Văn | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

[BTV] Học Online - Lớp 9 - Môn Văn | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14) ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Tổng hợp tin hữu ích từ Youtube Chuyên mục: https://coffelovehn.com/category/huong-dan Xem thêm nhiều tin hay …

Read More »

[BTV] Học Online – Lớp 9 – Môn Văn | 15.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

[BTV] Học Online - Lớp 9 - Môn Văn | 15.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Các phương châm hội thoại (tt) ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Tổng hợp tin hữu ích từ Youtube Chuyên mục: https://coffelovehn.com/category/huong-dan Xem thêm nhiều tin hay tại website: …

Read More »

[BTV] Học Online- Lớp 12 – Môn Văn | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

[BTV] Học Online- Lớp 12 - Môn Văn | 13.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/ T. phẩm (tt) ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Tổng hợp tin hữu ích từ Youtube Chuyên mục: https://coffelovehn.com/category/huong-dan Xem thêm …

Read More »

[BTV] Học Online – Lớp 12 – Môn Văn | 15.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

[BTV] Học Online - Lớp 12 - Môn Văn | 15.9.2021 | TRUYỀN HÌNH BÌNH THUẬN

Nội dung buổi Học Online hôm nay Môn Văn: Tây Tiến – Quang Dũng ———————— #btv #truyenhinhbinhthuan #tinnongbinhthuan #tintucbinhthuan #dayhoctruyenhinh 🔵 YOUTUBE: 🔵 Website: hoặc 🔵 Facebook: 🔵 CH Play 🔵 AppStore Tổng hợp tin hữu ích từ Youtube Chuyên mục: https://coffelovehn.com/category/huong-dan Xem thêm nhiều tin hay tại website: https://coffelovehn.com

Read More »