Tag Archives: png và mockup

Canva Pro Video 5 – Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Canva Pro Video 5 - Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Ứng dụng một số từ khoá tìm kiếm trong #canva như gradient và mockup cùng png để tạo ra những xây dừng đơn giản và thích mắt ——————————————————————————————————————— Nội dung cụ thể trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:31 vận chuyển đối tượng sang templates khác 00:02:03 xây …

Read More »