Tag Archives: self study

Cách TỰ TẬP Speaking Hiệu Quả!

Cách TỰ TẬP Speaking Hiệu Quả!

Giới thiệu website và phương pháp để TỰ TẬP SPEAKING siêu hiệu quả! 👍 Trong video này, thầy Hà và Phong sẽ chia sẻ phương pháp Note & Tóm Tắt mà các thầy dùng để luyện nói một mình. Phương pháp này phù hợp với tất cả mọi trình độ. …

Read More »