Tag Archives: share tài khoản canva pro

Bí Quyết Tuyệt Đỉnh Trong Canva | quý khách Chưa Biết Ư | Nguyễn Đoàn

Bí Quyết Tuyệt Đỉnh Trong Canva | Bạn Chưa Biết Ư | Nguyễn Đoàn

Bí Quyết Tuyệt Đỉnh Trong Canva nếu vận dụng tốt thì xây dừng trong Canva đơn giản, tiết kiệm được rất nhiều thời kì cho quý khách ————————————————————————————————————————– Mốc thời kì các mẹo trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:22 Nhân phiên bản đối tượng 00:01:07 Chuyển màu …

Read More »

Canva Pro – Video 2 – Giao Diện Tổng Quan Cho Người Mới khởi đầu | Doan Nguyen

Canva Pro - Video 2 - Giao Diện Tổng Quan Cho Người Mới Bắt Đầu | Doan Nguyen

Giới thiệu giao diện tổng quan về #Canva Pro 2021 Canva là dụng cụ xây dừng hình ảnh trực tuyến trên website www.canva.com ———————————————————————————————————————— #canvapro #canvapromienphi #doannguyen Nhóm zalo nhận tài khoản Canva Pro : Hướng dẫn nhận tài khoản Canva Pro : Kênh Doan Nguyen :

Read More »

Ghép nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro | Doan Nguyen

Ghép nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro | Doan Nguyen

Cách chuyển nhạc vào video và hiệu ứng chữ trong Canva Pro —————————————————————————————————- Mốc thời kì nội dung video 00:00:00 Video mẫu đã làm 00:01:08 chọn video hay ảnh gif để làm 00:03:16 Đưa lời bàn hát vào 00:03:52 Chọn hiệu ứng cho chữa 00:05:45 Chỉnh thời kì cho video …

Read More »

Canva Pro Video 5 – Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Canva Pro Video 5 - Mẹo Hay Gradient Và Mockup Cùng Png | Doan Nguyen

Ứng dụng một số từ khoá tìm kiếm trong #canva như gradient và mockup cùng png để tạo ra những xây dừng đơn giản và thích mắt ——————————————————————————————————————— Nội dung cụ thể trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:31 vận chuyển đối tượng sang templates khác 00:02:03 xây …

Read More »

Canva Pro Video 4 – Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Canva Pro Video 4 - Chữ Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Doan Nguyen

Video giới thiệu các thao tác và tính năng về chữ cũng như hiệu ứng trong #Canva Pro ——————————————————————————————————————— Mốc thời kì trong video 00:00:00 giới thiệu nội dung video 00:00:51 Thao tác phong to thu nhỏ chữ 00:01:22 Đổi màu chữ 00:01:55 In đậm chữ 00:02:03 In nghiêng chữ …

Read More »

xây dừng Ảnh Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Mới Học Vẫn Làm Tốt | Doan Nguyen

Thiết Kế Ảnh Và Hiệu Ứng Trong Canva Pro | Mới Học Vẫn Làm Tốt | Doan Nguyen

phối hợp một số tính năng của #Canva các khách du lịch mới làm quen cũng làm đơn giản ——————————————————————————————————————— #canvapro #canvapromienphi #doannguyen Nhóm zalo nhận tài khoản Canva Pro : Hướng dẫn nhận tài khoản Canva Pro : Kênh Doan Nguyen :

Read More »