Tag Archives: shopeetemplate

Tạo banner trang trí shop GIA DỤNG bằng Canva | Shopee template

Tạo banner trang trí shop GIA DỤNG bằng Canva | Shopee template

𝙏𝙍𝘼𝙉𝙂 𝙏𝙍Í 𝙎𝙃𝙊𝙋𝙀𝙀 𝘽Ằ𝙉𝙂 𝘾𝘼𝙉𝙑𝘼 – Tạo banner trang trí shop văn phòng phẩm bằng Canva | Shopee template #shopeetemplate #trangtrishopeebangcanva #bannershopee ✩ Thông tin trong video: ► Kích thước: 2000 x 3000 px ► Elements: shapes, dots, frames, hanging, house, abstract, circle, brush ► Font chữ: LIVVIC, LEAGUE SPARTAN …

Read More »

Tạo banner danh mục sản phẩm shopee bằng Canva | Shopee template

Tạo banner danh mục sản phẩm shopee bằng Canva | Shopee template

𝙏𝙍𝘼𝙉𝙂 𝙏𝙍Í 𝙎𝙃𝙊𝙋𝙀𝙀 𝘽Ằ𝙉𝙂 𝘾𝘼𝙉𝙑𝘼 Tạo banner danh mục sản phẩm shopee bằng Canva | Shopee template #shopeetemplate #trangtrishopeebangcanva ✩ Thông tin trong video: ► Kích thước: 2000 x 1600 px ► Elements: shapes, skirt, floral dress ► Font chữ: LIVVIC BOLD, JOSEFIN SANS REGULAR ► Màu sắc: ✩ Các …

Read More »