Tag Archives: số hạng

Các thành phần của phép cộng, phép trừ – Khóa học hè lớp 1 lên lớp 2 [OLM.VN]

Các thành phần của phép cộng, phép trừ - Khóa học hè lớp 1 lên lớp 2 [OLM.VN]

#olm #toanlop1 #khoahoche #tiaso #solientruoc #soliensau Tương tác trực tiếp tại: Bài giảng giúp học sinh: Biết tên gọi các thành phần của phép cộng (số hạng, tổng), phép trừ (số bị trừ, số trừ, hiệu). Tổng hợp tin hữu ích từ Youtube Chuyên mục: https://coffelovehn.com/category/huong-dan Xem thêm nhiều tin …

Read More »