Tag Archives: thumbnaiils

Tạo hình thumbnail bằng Canva trên smartphone

Tạo hình thumbnail bằng Canva trên điện thoại

Hướng dẫn cách Tạo hình thumbail bằng Canva trên smartphone một cách đơn giản, dễ sử dụng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các baan làm thumbnails voi Canva, một webside tuyệt vời .Thumbnail không chỉ mang tính chất là một ảnh thu nhỏ nhưng mà nó còn có ý …

Read More »