Tag Archives: trần tuấn

Lập công bố thường niên – Annual report

Lập báo cáo thường niên - Annual report

công bố thường niên (annual report) là công bố của các giám đốc đơn vị trước cổ đông, quý khách dạng sao quý khách dạng tổng kết tài sản của đơn vị, quý khách dạng kết toán tóm tắt về tài chính và những thông tin khác nhưng mà theo …

Read More »