Tag Archives: Yen tan an

Cách sử dụng ứng dụng canva xây dừng ảnh thu nhỏ/ How to use canva application to design thumbnails

Cách sử dụng ứng dụng canva thiết kế ảnh thu nhỏ/ How to use canva application to design thumbnails

Cách sử dụng ứng dụng canva để xây dừng ảnh thu nhỏ video Youtube. Cách tìm các hình dán khác lạ để tạo ảnh thu nhỏ. #Yentanan #canva #cachsudungcanva #taoanhthunhỏ #anhthumbnail #thietkeanh 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ❤Yến Tân An là kênh san sẻ về tri thức, thủ thuật sử dụng smartphone, cách kiếm …

Read More »

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Canva xây dừng ảnh thu nhỏ giao diện mới nhất

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Canva thiết kế ảnh thu nhỏ giao diện mới nhất

Hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng canva từ A tới Z trên giao diện mới nhất hiện nay. Và hướng dẫn xây dừng ảnh thu nhỏ (thumbnail) cho video Youtube trên giao diện canva mới này. #yentanan #canva #anhthunho #cachdungcanva #ungdungcanva #thumbnail #taoanh #thietkeanh 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰️〰️〰️ ❤Yến Tân An là …

Read More »